Уважаеми граждани,

тази платформа беше създадена през месец септември 2015 г., за да  даде възможност за провеждането на обществен дебат по важните въпроси, свързани с избирателната система. Посетителите имаха възможност да  гласуват по двата „забранени” въпроса – за мажоритарния вот и за задължителното гласуване, които бяха отхвърлени от народните представители и не бяха  включени в официалния национален референдум, проведен на 25.10.2015 г. Важна  функция на тази платформа беше информационната – тук, безпистрастно и експертно, бяха представени аргументи „за“ и „против“  по двата въпроса.

редстоящият национален референдум 2016 г., който ще се проведе в едно с изборите за президент, очертава нуждата от „възраждане“ на платформата, този път под ново име –  „Затъмненият референдум“.

Очаквайте обновеният сайт на 6 октомври 2016 г.